Skip to content

Category: Religion

Realistens nye sinn.

Innleiing. Roger Penrose skreiv ei populærvitskapleg bok som han kalla «Keisarens nye sinn». Eg kallar dette dokumentet oppatt etter den boka. I ein video på youtube intervjua Lex Fridman han […]

Be, så skal de få.

Kvar den som ber, han får. Alle som tok imot Jesus gav han rett til å verte Guds born, fødde av vatn og Ande og det som er født av […]