JERUSALEM, GUDS KONE?

  Jerusalem var Guds kone, han talte til henne og venta at ho skulle svare han, men ho byrja å svare andre i staden.   Jerusalem var Guds kone, så hennar born skulle vere Guds born. Han gav henne gode gåver, pynta henne gjorde henne fager, men ho […]

ANTIKRIST, DYRET OG DEN FALSKE PROFET.

  Vranglære om Antikrist og Dyret. Mange kristne hevdar at Dyret i Op.17-18 er Antikrist, men det er vranglære, det beror på ei feiltolking av Daniels bok og resonnementet er ytst tvilsamt. Antikrist er omtala berre i Johannes sine brev, namnet er ikkje brukt i Johannes Openberring. Antikrists […]