Skip to content

Den kristne vekkinga eller den store fadesa?

På dette biletet ser det ut til at astroidenedslaget som utrydda dinosaurane har byrja. Det gav pattedyra moglegheita til å ta over herredømet på jorda. Likevel er dette biletet talande […]

Guds rike, Israel og heidningane.

Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Åndeleg og materiell velsigning.  Ta imot Guds rike som eit lite barn. […]

Value and entropy.

The money and the entropy. The money represents the order of nature, in the natural resources, in the goods we have produced, in the society we have built up and […]

Pressa driv hat-propaganda.

Pressa får folk til å hate kvarandre. M24.NO Det er et problem at pressen får folk til å hate hverandre som pesten «Oppslagene om rasisme etter EM-finalen ble en trend […]

Prest, psykolog eller lystløgnar?

Bilete av Wilhelm Wundt. Han grunnla psykologien som sjølvstendig vitskap. Innleiing. Å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll er ei uerstatteleg psykologisk metode. Har strategien som ved opprøret mot […]