Skip to content

Value and entropy.

The money and the entropy. The money represents the order of nature, in the natural resources, in the goods we have produced, in the society we have built up and […]

Guds rike, Israel og heidningane.

Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Åndeleg og materiell velsigning.  Ta imot Guds rike som eit lite barn. […]

Skapinga, frelsa og vitskapen.

Dobbel tolking av den andre skapingssoga. I 1.Mos.2 er det sagt at Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens ande i nasa hans og han vart til […]

Biological life and eternal life.

My comments to the video “What is life? Five great ideas in Biology” on “World Science Festival” and to the video “Does angles and demons exist?” on “Closer to Truth”. […]

Multivers – & simulation hypothesis.

My comments to two videos on fermilab.com. This is about the rationality in the Bible and real sciences. Both tell about past, present time and future. But the Bible tells […]

Prest, psykolog eller lystløgnar?

Bilete av Wilhelm Wundt. Han grunnla psykologien som sjølvstendig vitskap. Innleiing. Å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll er ei uerstatteleg psykologisk metode. Har strategien som ved opprøret mot […]

Sataniske vers.

Tekst til bildet: Det går rykte om at nokre av pattedyra har fått språksans, nokre av dei prøver endåtil å snakke sant. Ja, men kanskje vi kan lokke dei til […]