Blessing or cursing?

The Fall of Sin and the Gospel of Christ. God has created all things, he created men, and they experienced that He did his work with them. God rested after […]

Realistens nye sinn.

Innleiing. Roger Penrose skreiv ei populærvitskapleg bok som han kalla «Keisarens nye sinn». Eg kallar dette dokumentet oppatt etter den boka. I ein video på youtube intervjua Lex Fridman han […]