Velsigning, fred og fridom.

Gud lova Abraham at i hans ætt skulle alle folkeslag velsignast. Denne lovnaden får vi oppfylt i Kristus. Gud forsona verda med seg i Kristus og då skapte han fred […]

JERUSALEM, GUDS KONE?

  Jerusalem var Guds kone, han talte til henne og venta at ho skulle svare han, men ho byrja å svare andre i staden.   Jerusalem var Guds kone, så […]

ANTIKRIST, DYRET OG DEN FALSKE PROFET.

  Vranglære om Antikrist og Dyret. Mange kristne hevdar at Dyret i Op.17-18 er Antikrist, men det er vranglære, det beror på ei feiltolking av Daniels bok og resonnementet er […]